නාගොඩින් බෝම්බ හමුවේ.

නාගොඩින් බෝම්බ හමුවේ.

ගාල්ල නාගොඩ පොලිස් කොට්ඨාසයේ ගොනගල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පොලිසිය සිදු කළ පරික්ෂාවක දී විදෙස් රටක නිෂ්පාදින ජීව අත් බෝම්බයක් නිවසේ තබාගෙන සිටිය දී එක් සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නට 13 වන දින රාත්‍රී 7.30 ට පමණ හැකි වු බව නාගොඩ පොලිසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකුකරු ගොනගල්ගොඩ තල්ගස්වල ප්‍ර දේශයේ පදිංවි පුද්ගලයෙකි. හෙතෙම ඊයේ 14 බද්දේගම අදිකරණයට ඉදරිපත් කිරිමට නියමිතව තිබිණි.සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් නාගොඩ පොලිසිය පොලිස් පරික්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *