නව රාජ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමැතීන් දිවුරුම් දීම අද උදේ

නව රාජ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමැතීන් දිවුරුම් දීම අද උදේ

නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් දිවුරුම් දීම අද (02 වැනිදා) පෙ. ව. 10.30 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කෙරේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන එම අවස්‌ථාව සඳහා සියලු මැති ඇමැතිවරුන්ට සහභාගී වන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දන්වා සිටී.

නව ඇමැති මණ්‌ඩල සංශෝධනය යටතේ එතෙක්‌ පැවැති 47 කින් යුත් ඇමැති මණ්‌ඩලය 42 දක්‌වා ඊයේ අඩු වුණු අතර ඊට අදාළව නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් අද දිවුරුම් දෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *