නව දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි

සංශෝධිත දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දන්වා ඇති බව කථානායකවරයා අද (04) පෙරවරුවේ  පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දී තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරන්නේ නම්විශේෂ බහුතරයකින් සම්මත කළ යුතු බවත්, එසේ නැති නම් එම වගන්ති සංශෝධනය කළ යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිර්දේශයවී ඇති බවයි කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *