නව කැබිනට් මණ්ඩලයට නම් 35ක් ?… ජනපති අනුමැතිය නොදේ..

නව කැබිනට් මණ්ඩලයට නම් 35ක් ?… ජනපති අනුමැතිය නොදේ..

නව කැබිනට් මණ්ඩලය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 35 දෙනෙකුගේ නම් ඇතුලත් ලයිස්තුවක් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් දෙශපාලන ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ මේ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැති මෙතෙක් ලැබි නොමැති බවයි.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ විෂයන් යටතට ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිණී සංස්ථාවත් , ලෙක් හවුස් ආයතනයත් පවරා ගන්නා බවද වාර්තා වේ.

තවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ආණ්ඩුට එක්වු මන්ත්‍රීවරුන්ටද අමාත්‍යධුර නොදෙනු ඇති බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *