දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් වැඩිවේ–ආසාදිතයින් ගණන 875ක්

දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් වැඩිවේ–ආසාදිතයින් ගණන 875ක්

අද (21) දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 538ක් වාර්තාවීමත් සමගම මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 56,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, මේ වනවිට මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 56,076කි.

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 875ක් වේ.

අටුලුගම දී සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට කෙළ ගැසූ පුද්ගලයාට අධිකරණයෙන් වසර 6ක බරපතළ වැඩසහිත සිරදඬුවම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *