දුරකථන මනාපයෙන් ගම්පහින් සරත් ෆොන්සේකා එක වෙි–මනාප ලැයිස්තුව මෙන්න

දුරකථන මනාපයෙන් ගම්පහින් සරත් ෆොන්සේකා එක වෙි–මනාප ලැයිස්තුව මෙන්න

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය -2020

ුු

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය – ගම්පහ දිස්ත්රිාක්කය(සමගි ජන බලවේගය)

(මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව – 04)

 1. සරත් ෆොන්සේකා – 110535
  2.අ.අ. රන්ජන් ලියෝ සිල්වෙස්ටර් රාමනායක – 103992
  3.හර්ෂණ සුපුන් රාජකරුණා – 73612
 2. සේනාධීරගේ දොන් කවින්ද හේෂාන් ජයවර්ධන. – 52026

5.අ. අජිත් කුමාර මාන්නප්පෙරුම. – 47212
6.ගාමිණී විජිත් විජිතමුණි සොයිසා – 35989
7.ඇඩ්වඩ් ගුණසේකර – 29174
8උස්හෙට්ටිගේ ජෝර්ජ් කැලීසියස් ප්රිපයන්ත පෙරේරා – 28803
9.උතුවන් පතිරැන්නැහැලාගේ චන්ද්රාසෝම සරණලාල් . – 27476
10.අමරසේකර පොන්වීර ආරච්චිගේ දොන් ජෙරාඩ් ඉග්නේශස් ශිරන්ත.-27208

 1. මොහොමඩ් නවුවාන් ශිරාස් මොහොමඩ්. – 25497
 2. ඇස්. සසිල් කුමාර් – 22429
  13.චතුර සේනාරත්න. – 21846
  14.හටන්ගල අතුකෝරළගේ නිරෝෂා. – 20588
  15.දිනයාදුර විමල්චන්ද්රච පුෂ්පකුමාර ද සිල්වා. – 18255
  16.අඹගහගේ මාග්රඅට් රෝස් ප්රනනාන්දු – 17337
  17.ඒ.ඒ. රෙජිනෝල්ඩ් පෙරේරා. – 16221
  18.කළුආරච්චිගේ නයාල් හසිත විජේසිංහ – 14196
  19.ඇතිගේ සිරිකමල් ෆිලීසියන් ද සිල්වා – 9769
 3. වේලප්පුගේ දොන් ලලිත් ටෙන්සිල්. – 7095
  21.වරාගොඩ කංකානමලාගේ දොන් තිලක් වරාගොඩ. – 5314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *