දුම්රිය වර්ජනය අවසන් // UPDATE

වැටුප් ගැටළුවලට විසඳුම්

තම වැටුප් ගැටළුව සදහා යෝජිත විසදුම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීමෙන් අද ආරම්භ කර තිබූ වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති තීරණය කර ඇත.දුම්රිය සේවක වර්ජනය අත්හිටවූ බව දුම්රිය සේවකයෝ පවසති. සිය ඉල්ලීම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවීම හේතුවෙන් මෙලෙස ඔවුන් වර්ජනය අත්හිටුවා ඇත.ඒ අනුව සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ධාවනය කෙරෙන බව කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසීය.

දුම්රිය සේවකයින්ගේ වැටුප් ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඒ පිළිබඳ තහවුරු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *