” දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්‌තුව අද  සිට 50 % කින් ඉහළට  “

දුම්රිය මගින්  පාර්සල් ප්‍රවාහන කිරීමේදී අයකරන ගාස්‌තුව  වැඩි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්‌ඩල අනුමැතියද හිමිව ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

2008 වසරේ සිට පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්‌තුව ඉහළ නංවා නොමැති අතර, වසර නවයකට පසුව මෙලෙස ගාස්‌තු වැඩිවීමක්‌ සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

එසේ වුව ද , වාණිජ පරමාර්ථයෙන් ප්‍රවාහනය කරන භාණ්‌ඩ සඳහා පමණක්‌ මෙම මිල වැඩිවීම බලපැවැත්වෙන බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *