දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනයට සුදානමි

දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනයට සුදානමි

දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් සිදුකිරීමට වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිබේ.

අද (11) සවස පැවති දුම්රිය වර්ජනයේ නිරත වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළැඹි බව දුම්රිය එන්ජින් රියදුරුවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩම්ගොඩ මහතා පවසයි

ඔහු සඳහන් කළේ දුම්රිය බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අද පස්වරුවේ සිට දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට තීරණය කළද වර්ජනය එලෙසම ක්‍රියාත්මක වන බවය.

කෙසේවෙතත් නියමිත කාලසටහනකට අනුව දුම්රිය ක්‍රියාත්මක නොවන බැවින් දුම්රිය මාර්ග සංඥා සහ දුම්රිය හරස් මාර්ග භාවිත කිරීමේදී ජනතාව වඩාත් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙසද ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *