මෙන්න තවත් වාර්තාවක්………………. වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

ශ‍්‍රී ලංකාව වාර්තා තබන්නට බොහෝ දක්ෂය. නමුත් බොහෝ විට හොඳ දේවල් වලින් නොව නරක දේවල් වලින්ය.
පස්යාල නාඹුලූව ප‍්‍රදේශයෙන් දී ඇල් ඔය ගලා බසිනා කොටසේ ඔය අභ්‍යන්තරයේ වැසිකිළි වලවල් ද ඉදිකර ඇති අතර අනවසර ඉදිකිරීම් ද විශාල සංඛ්‍යාවක් දක්නට ලැබේ.
ශ‍්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව ජල මාර්ග වල සිට නියමිත දුර ප‍්‍රමාණයක් දක්වා ඉදිකිරීම් තහනම්ය.
දී ඇල් ඔයේ මෙම ප‍්‍රදේශයේ මීටර් 4ක් පමණ ඔය අභ්‍යන්තරයට වන්නට ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබේ. නීතිය තඹයකට ගණන් නොගෙන මෙම ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රදේශවාසීන් මෙම ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇති අතර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.
මීරිගම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය, ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු අංශවල නිළධාරීන් පසුගියදා දී ඇල් ඔය නිරීක්ෂණය කිරීම සිදු කෙරුණි. එහිදී අනවසර ඉදිකිරීම් 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තිබෙන බව දක්නට ලැබුණු අතර එම ස්ථාන වලට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කෙරිණි. මෙම අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුත්තේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවයි.
ඔවුන් නිහඩ ප‍්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම පිළිබඳව පරිසරවේදීන් ප‍්‍රශ්න කරන අතර මේ ආකාරයට දී ඇල් ඔය අපවිත‍්‍ර වීම ගැටළු ගණනාවකටම බලපා ඇත.
දී ඇල් ඔය ප‍්‍රධාන වශයෙන් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය පෝෂණය කරමින් සීදූව ප‍්‍රදේශයෙන් මුහුදට ගලා බසින අතර විවිධ කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ගැනීම ජනතාව විසින් සිදුකරනු ලබයි.
ගැටළුව වන්නේ දී ඇල් ඔයේ ආරම්භක ස්ථානයට ආසන්නව පවතින පස්යාල නාඹුලූව ප‍්‍රදේශයේදීම මෙම ජලය පෝෂණය වීමයි. වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය මෙන්ම අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ද කෙළින්ම මෙම ප‍්‍රදේශයේදී දී ඇල් ඔයට මුදාහරිනු ලැබේ.
”මෙම ගැටළුව අදාල බළධාරීන් වහා අවබෝධ කරගත යුතු අතර අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කර අපද්‍රව්‍ය දී ඇල් ඔයට මුසු වීම වැළැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුයි.”
එසේ පවසන්නේ පරිසරවේදීන්

මෙන්න තවත් වාර්තාවක් වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

මෙන්න තවත් වාර්තාවක් වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

මෙන්න තවත් වාර්තාවක් වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

මෙන්න තවත් වාර්තාවක් වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

මෙන්න තවත් වාර්තාවක් වැසිකිළි වළවල් දී ඇල් ඔයේ ඉදි කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *