දිස්ත්‍රික් අතර බස් ධාවනය _ කොළඹ සහ ගම්පහ හැර_ ලබන අගහරුවාදා සිට

දිස්ත්‍රික් අතර බස් ධාවනය _ කොළඹ සහ ගම්පහ හැර_ ලබන අගහරුවාදා සිට

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනා ගමනයට ද ලබන අඟහරුවාදා සිට අවසර හිමි වෙයි.

ඒ අනූව අන්තර් පළාත් බස් සේවාවන් එදින සිට ආරම්භ කිරිමට සූදානම් බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

අද දෙරණට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දුන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව අඟහරුවාදා සිට අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවාව පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *