දිවුරුම් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙන්න..

දිවුරුම් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙන්න..

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ රජයේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දී තිබේ.

එසේ දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරුන් මෙසේය.

කැබිනට් නොවන ඇමතිවරුන්

අජිත් පී පෙරේරා – ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ
සුජීව සේනසිංහ – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ
හර්ෂ ද සිල්වා – පොදු සැපයීම් සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ
රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්

රන්ජන් රාමනායක – මහාමාර්ග සහ මාර්ග සංවර්ධන
ජේ.සී. අලවතුවල – ස්වදේශ කටයුතු හා පලාත් සභා
විජයකලා මහේෂ්වරන් – අධ්‍යාපන
ඉරාන් වික්‍රමරත්න – මුදල්
රුවන් විජයවර්ධන – ආරක්ෂක
නිරෝෂන් පෙරේරා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික
අලි සහීර් මවුලානා – සමාජ සවිබල ගැන්වීම
චම්පිකා පේ‍්‍රමදාස – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්

නලීන් බණ්ඩාර – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ
බුද්ධික පතිරණ – කර්මාන්ත හා වාණිජ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *