මාස 20 ක දී ලංකාවේ දී හොර ගිනි අවි 1164ක් අල්ලයි.

දිවයින ඇති නීති විරෝධි ගිනි අවි  අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා පොලිසිය සිදුකළ මෙහෙයුම් වලදී  මාස 20ක් ඇතුළත ගිනි අවිය 1164  ක් සහ උණ්ඩ 3548 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

2016 වසරේ සහ 2017 වසරේ අගෝස්තු මස දක්වා මෙම මෙහෙයුම සිදු කර තිබේ. 2017 වසරේ අගෝස්තු මස දක්වා සිදුකළ මෙහෙයුම් වලදී ගිනි අවි 437 සහ උණ්ඩ 547 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් 2016වසර තුල ගිනි අවි 637 ක් උණ්ඩ 3001 වශයෙන් මෙම  අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කර යි.

2017 වසරේ  සොයාගත් ගිනිඅවි සහ උණ්ඩ මෙසේය. ටී 56 ගිනිඅවි  18 ක් සමග උණ්ඩ 612 ක්, පිස්තෝල08 ක් සමග උණ්ඩ 37 ක්,  බෝර 12 ගිනි අවි 39 ක් සමග උණ්ඩ 27 ක්, රිවෝල් 07 ක් සමග එම උණ්ඩ 15ක්, බදින තුවක්කු 344 ක්, රිපීටර් ගිනි අවියක්, ගල්කටස් ගිනිඅවි 6 ක්,  වෙනත් ගිනිඅවි 14 ක් සමග උණ්ඩ56 ක් තිබු බවද පොලිසිය වැඩිදුරයත් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *