දරුවන් සුමඟට ගන්න වෙහෙසෙන යතිවරයාණෝ

දරුවන් සුමඟට ගන්න වෙහෙසෙන යතිවරයාණෝ

මතට ඇබ්බැහි වූ දැයේ දරුවන් බේරා ගැනීමට පන්නිල ආනන්ද නාහිමිගෙන් ශක්තියක්

නිට්ටඹුව ඌරපොල නව දිගන්තය ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රවයේ නව නේවාසික පරිශ්‍රය ආරම්භ කිරීමට මුල්ගල තැබිම පසුගිය දිනක සිදු වූ අතර ඒ සඳහා අත්තනගල්ල රාජමහා විහාරාධිපති අති ගෞරවණීය ආචාර්ය පන්නිල ශ්‍රී ආනන්ද නායකහිමි ද සහභාගි වූවා. එහි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම කඩිනමින් කිරිමෙි අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගත් පන්නිල ආනන්ද නාහිමි ඒ සදහා ආධාර කිරීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව පසුගියදා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට වැඩම කළ උන්වහන්සේ ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතාට රුපියල් ලක්ෂ 50ක චෙක්පතක් අදාළ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රදානය කිරීම සිදු කළා.

දැයේ දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් නිදහස් කර ගැනීම උදෙසා නව දිගන්තය ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රවයේ මෙම ගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරනු ලබනවා. නිට්ටඹුව ඌරපොල අන්තරායකාර ඖෂධ ජාතික පාලක ජාතික මණ්ඩලය යටතේ පවතින මෙම නේවාසික ප්‍රතිකාර ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තැබීම පන්නිල ආනන්ද නාහිමිගේ සුරතින් සිදුවේ. මෙම අවස්ථාවට ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් ද එක්වීමට නියමිතයි.

මෙම අවස්ථාවට කුරුවලානේ සිරිසීවලී හිමියන් ද මදූෂි විදේශ රැකියා ආයතනයේ අධිපති බන්දුල නවරත්න මහතාද සම්බන්ධ විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *