දකුණු පළාත් සභාවට බාල්දියක් අරගෙන එජනිස මන්ත්‍රිවරු උද්ඝෝෂණයක

දකුණු පළාත් සභාවට බාල්දියක් අරගෙන එජනිස මන්ත්‍රිවරු උද්ඝෝෂණයක

දකුණු පළාත් සභාව අද 25 රුපියල්, බාල්දී, පනිට්ටු, තෙල් යැංකි, ගෑස් සිළිණ්ඩර් ද සමගින් සභාව ආරම්බවන්නට පෙර ම සභාව උණුසුම් වුහ.ඒ එජනිස මන්ත්‍රිවරු සභාව ඉදිරිපිට කළ උද්ඝෝෂණය නිසාය.

දකුණු පළාත් සභාව අද 25 වන දින උනුසුම් වුයේ සභාව ආරම්භ කරන්නට පෙර එජනිස නියෝජනය කරන ඒකාබන්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු විරෝධතවයක් සමගින් පළාත් සභාවට පිවිසෙන මාර්ගයේ පෝස්ටර්, බැනර් කටවුව් ආදිය හා උද්ඝෝෂණය කරමින් පැමිණිම නිසාය.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි චන්න ෂාලිය මහතා එජනිස සභාව ඉදිරිපිටට පැමිණියේ බාල්දියක්ද ඇත ඇතිවයි. රුපියල අව ප්‍රමාණය වීමට විරුද්ධත්වය දක්වන්නට බාල්දියක් අත ඇතිව ආ බව ඒ මහතා කීවේය.

රුපියල බාල්ලු වෙලා විතරක් නොවෙයි, බාල්දියටම වැටිලා.හෙට අනින්දා පොල් කට්ටුට වැටෙනවා. බිමට,පැදුරටම වැටෙනවා කියමින්, පොලිස්පති බාල්දුවීම, ආණ්ඩුව බාල්ලු වීම,මුදල් ඇමති බාල්ලු වීම, ක්‍රිකට් බාල්දු වීම සිදු කර තියනවා කියමික් උද්ඝෝෂණය කළේය. ඒ දකුණු පළාත් ගාල්ල ශ්‍රවණාගාරය අසළ සිටිමින් උද්ඝෝෂනය කරමින් සිටින විට එම අවස්ථාවට එක්වුයේ එජනිස දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි බද්දේගම සමිත හිමියෝ ද එක්වුහ.

මේ අතර, එවිට තවත් පෙළ පාලියකින් එජනිස මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් ද ගෑස් සිලින්ඩර්, තෙල් බැරල් කරතියාගෙන ආහ.එජනිස දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි සම්මු ආරියවංශ, ඒ.ජී.සී පියසිරි ද පැමිනිමත් සමගින් උද්ඝෝෂනය දැඩිවිය.

පසුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන දොරටුව පසුකරමින් සභා ශ්‍රවණාගාරය අසලට එන්නට කටයුතු කළහ.

පසුව සියල්ලෝම යහපානලන ආණ්ඩුව දොස් කියමින් සභා ශ්‍රවණාගාරයට එක්වුහ.

සභාව අද 25 ගාල්ල කලේගාන දකුණු පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුයේ දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *