දක්ෂිණ අධිවේගයේ වැලිපැන්න ප්‍රවේශ මාර්ගයක් වැසෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගයේ වැලිපැන්න ප්‍රවේශ මාර්ගයක් වැසෙයි

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න ප්‍රවේශ මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

මතුගම සහ අළුත්ගම අතර ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් වැලිපැන්න ප්‍රවේශ මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරය පවසයි.
අද උදෑසන සිට අධික වර්ෂාවක් දකුණු හා නිරිතදිග ප්‍රදේශවල පවතින බැවින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන ධාවනයේ දී උපරිම වේග සීමාව පැයට කිලෝ මීටර 60ක් දක්වා සීමා කෙරුණු අතර එම සීමාව තවදුරටත් එසේම පවත්වාගෙන යන ලෙස ද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග පොලිසිය දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *