තෙල් අර්බුදය දරැණූ වෙයිද??????? දින තුනකින් පෙට්‍රල් ඉවරයි! – ඛනිජ තෙල් සංස්‌ථා අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියයි

තෙල් අර්බුදය දරැණූ වෙයිද???????
දින තුනකින් පෙට්‍රල් ඉවරයි! – ඛනිජ තෙල් සංස්‌ථා අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියයි

තෙල් නැවක්‌ අද එනවා – අමාත්‍යාංශය කියයි

අරපරෙස්‌සමෙන් පාවිච්චි කරන්න -ඇමැති අර්ජුන රණතුංග

කාරයකට ලිටර 20ක්ද තිවිලයකට ලිටර 3ක්ද යතූරැපැදියකට ලිටර 2ක් ද ලෙස පෙටිරල් නිකුත් කිරිමෙි සිමාවක්ද පතවා ඇත

ඛනිජ තෙල් සංස්‌ථාව සතු පෙට්‍රල් තොග අවසන් වෙමින් තිබීම නිසා ඉදිරි දින තුනක කාලයේදී රටපුරා පෙට්‍රල් සැපයුම සම්පූර්ණයෙන්ම නතරවන තත්ත්වයක්‌ නිර්මාණය වී තිබේ.

මේ වනවිට ඛනිජ තෙල් සංස්‌ථාව සතු මුතුරාජවෙල ගබඩාවෙහි පෙට්‍රල් තොග සියල්ල අවසන්ව තිබෙන අතර කොලොන්නාව ඉන්ධන ගබඩාවේ ඉතිරිව තිබෙන්නේ මෙටි්‍රක්‌ ටොන් තුන්දහසක තොගයක්‌ බව සංස්‌ථා අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *