තැපැල් වර්ජනය දිග්ගැස්‌සෙයි

තැපැල් වර්ජනය දිග්ගැස්‌සෙයි

තම ඉල්ලීම් ලබාදීමට රජය මෙතෙක්‌ කිසිදු ප්‍රතිචාරයක්‌ නොදැක්‌වීම නිසා ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩවර්ජනය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන බව එම වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු කේ. එම්. චින්තක බණ්‌ඩාර මහතා ඊයේ (14 වැනිදා) පැවසීය.

මේ වන විට තැපැල් සේවක වැඩ වර්ජනයට දින තුනක්‌ ගතව ඇත.

වැඩවර්ජනය නිසා දිවයින පුරා පිහිටි තැපැල් කාර්යාල වල තැපැල් මලු දහස්‌ ගණනක්‌ ගොඩගැසී ඇති බවත් මේ වන විට තැපැල් කණුවලද ලියුම් ගොඩගැසී ඇති නිසා ඒවාද පිරී ගොස්‌ ඇති බවත් තැපැල් සේවකයෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *