තැපැල් වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන්

තැපැල් වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන්

තැපැල් වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තැපැල් සේවකයන් අද (28 වැනිදා) සිට රාජකාරි කටයුතුවල නිරත වුවද අතිකාල සේවයේ නොයෙදෙන නිසා තැපැල් සේවා කටයුතුවල යම් ප්‍රමාදයක්‌ සිදුවන බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිතියේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්‌ඩාර මහතා පැවසීය.

මේ වන විට විසඳී ඇත්තේ තැපැල් නිලධාරීන්ගේ ගැටලු පමණක්‌ බවත් තැපැල් සේවකයන්ගේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම ජුලි මස 07 වැනිදා වන විට සම්පූර්ණ ලෙස සිදුවුවහොත් එදින සිට තැපැල් සේවකයන් අතිකාල සේවයේද නිරතවීමෙන් තැපැල් සේවාව සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යා හැකි බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

පැය අටේ සේවා කාලය තුළ දිනක තැපැල් සේවා කටයුතුවලින් සිදුකළ හැක්‌කේ හරි අඩක්‌ පමණක්‌ බවත් තැපැල් සේවකයන් අතිකාල සේවයේද නිරතවීම මගින් තැපැල් සේවා කටයුතු කඩිනමින් සිදුකරනු ලබන බවත් සඳහන් කළ චින්තක බණ්‌ඩාර මහතා අද සිට තැපැල් සේවකයන් රාජකාරි කටයුතුවල නිරත වන බැවින් තැපැල් සේවය යළි සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවේයෑයි නොසිතන ලෙස බලධාරීන්ට මතක්‌ කරන බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
දිවයන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *