ත්‍රාස්තවාදය හරහා සිදු කර ගත නොහැකි වු දෙය නව ව්‍යවස්ථාව හරහා සිදු කර ගැනිමට ඇතැම් කණ්ඩායම් උත්සහ දරනවා

ත්‍රාස්තවාදය හරහා සිදු කර ගත නොහැකි වු දෙය නව ව්‍යවස්ථාව හරහා සිදු කර ගැනිමට ඇතැම් කණ්ඩායම් උත්සහ දරනවා

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා බෙදුම්වාදී යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

බියගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ත්‍රාස්තවාදය හරහා සිදු කර ගත නොහැකි වු දෙය නව ව්‍යවස්ථාව හරහා සිදු කර ගැනිමට ඇතැම් කණ්ඩායම් උත්සහ දරමින් සිටින බවත් එවැනි කිසිදු දෙයකට තම කණ්ඩාම සහය ඵල නොකරන බවත් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

නව ව්‍යවස්ථාවට අනුව පළාත් සභාවට පාලනය හිමි වන අතර එමඟින් දෙමළ ඩයස්පොරාවට අවශ්‍ය දෙය ඉටුකර ගැනිමට ඔවුන් උත්සහ දරණ බවද මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදි ප්‍රකාශ කළේය.

රටට යහපතක් සිදු වන දෙයකට පමණක් තම කණ්ඩාම සහය දක්වන බවද මන්ත්‍රී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *