තවත් 915කට කොරෝනා.. වැඩිම ආසාදිතයන් අද දින වාර්තා වෙයි..

තවත් 915කට කොරෝනා.. වැඩිම ආසාදිතයන් අද දින වාර්තා වෙයි..

අද දිනය තුළ මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 915 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

එම පිරිස සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වූ ප්‍රමාණය 58,502 දක්වා ඉහළ යයි.

සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මෙම තොරතුරු තහවුරු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *