තවත් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදිතයි–ප්‍රමාණය 879 දක්වා ඉහල යයි.-

තවත් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදිතයි–ප්‍රමාණය 879 දක්වා ඉහල යයි.-

තවත් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදිත බව තහවුරු කරගෙන තිබේ.

ඉන් 09 දෙනෙකු නාවික හමුදා සෙබළුන්ය.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 879 දක්වා ඉහල යයි.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මේ බව කහවුරු කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *