තලාව කෝටි නවයේ බැංකු කොල්ලය ගැන හොයන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙයි

තලාව කෝටි නවයේ බැංකු කොල්ලය ගැන හොයන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙයි

අනුරාධපුර, තලාව ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය බැංකුවක් සොරුන් විසින් බිඳ මුදල් හා ‍ස්වර්ණාභරණ සොරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ විමර්ශන කටයුතු ‍අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දී තිබේ.
කෝටි නවයක් පමණ වටිනා රතතරන් කිලෝ ගැමි 24ක් හා මුදල් සොරුන් විසින් පැහැර ගොස් තිබෙනවා

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ නියෝගයක් මත මෙය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

මේ වන විටත් පොලිස් කණ්ඩායම් 8ක් විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ විමර්ශන සිදු කරන බව ද පොලීසිය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *