තම පක්ෂය , පොහොටිටුව සමඟ ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කිරීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැහැ—- අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්

 

තම පක්ෂය , පොහොටිටුව සමඟ ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කිරීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැහැ—- අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්

 

තම පක්ෂය , ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කිරීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණේ නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් මාධ්‍ය පළ වන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බවය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණේ ඇතුළු සුළු පක්ෂ කිහිපයක් ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ තරග කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට මාධ්‍යවල පළ වු පුවතක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *