ඩොලරය රු. 183 ත් පනී–ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට

ඩොලරය රු. 183 ත් පනී–ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය ඊයේ (26 දා) රුපියල් 183 ද ඉක්‌මවා ගියේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු. 183.17 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ තිබේ. ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය පෙරේදා (24 දා) රු. 182.95 ක්‌ විය.

මේ වසරේ (2018) මුලසිට මේ දක්‌වා (දෙසැම්බර් 21 දින දක්‌වා) ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 15.5 කින් පිරිහීමට ලක්‌ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *