ජුනි 20 මැතිවරණය පැවැත්වීම නිශ්චිත නැහැ

පක්ෂ විපක්ෂ මත මගින් මේ දිනවල දේශපාලන වේදිකාවේ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලවන අතර වාරයේ මෙරට මහ මැතිවරණය ජූනි මස 20 වැනිදා ලෙස යොදා ගත්තද මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය තවදුරටත් කල් යනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේදී ද දැන්ම මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සුදුසු වාතාවරණයක් නැති බවට තීරණයවීම නිසා මෙම තත්වය උදාවනු ඇතැයි ද පවසයි.

අනෙක් කරුණ නම් මීට පෙර මහමැතිවරණය ජූනි මස 20 වැනිදා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබුණද මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයන්ට ලබාදෙන මනාප අංක පසුගිය 15 වැනිදාට පෙර ලබාදිය යුතු ගැසට් නිවේදනය නිකුත් නොකිරීම නිසා ජූනි මස 20 වැනිදා මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකිවීමට හේතුවී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *