ජාත්‍යන්තර රෙස්ලින් වළල්ලට පිවිසෙන පළමු ඉන්දීය කාන්තාව (photos)

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රෙස්ලින් වළල්ලට පිවිසෙන පළමු ඉන්දීය කාන්තාව බවට කවිතා දේවි පත්ව තිබෙනවා.

බිරිඳක් සහ මවක් ලෙස ජීවිතය ගතකරන  කවිතා දේවිට ක්‍රීඩාව හඹා නොයන ලෙස බල කර තිබු අතර  දීර්ඝ සටනකට පසුව රෙස්ලින් වළල්ල තුළ ඇය සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීමට සමත්ව තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *