“ජවිපෙට කාගෙවත් චරිත සහතික අවශ්‍ය නැහැ” විජිත හේරත් කියයි!!

අපිට කාගෙවත් චරිත සහතික අවශ්‍ය නැහැ අපේ ජයග්‍රහණය පිළිබදව බැසිල් මහත්තයා දන්නවා එක නිසයි එහෙම කියන්නේ මෙවර මාලිමාව ලබන ජයග්‍රහණය පිලිබදව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතත්යා කල් තියා දැකලා එක නිසයි ජවිපෙ වැඩි නියෝජනයක් ලැබෙන්න කියලා කියන්නේ අපි ගම්පහ ප්‍රතිපලය දෙගුණ තෙගුණ කරලා ලැබෙන බවට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනව ජාතික ජන බලවේගයේ ගම්පහ කණ්ඩායම් නායක විජිත හේරත් මහතා මෙම අදහස් පලකලේ ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහලේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළකරමිනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *