ජනාධිපති තදින් සිටි


ජනාධිපති තදින් සිටි

අද දිනයේ දිවුරුම් දුන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ කිසිදු ශ‍්‍රීලනිප ඇමතිවරයෙක් නොවීය.

ශ‍්‍රීලනිප මන්ත‍්‍රීිවරුන් කිහිප දෙනෙකු කැබිනට් ඇමතිවරුන් ලෙස යෝජනා කර තිබුනද ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ සියළු නම් ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කරනු ලැබ තිබින.

එජාප ආණ්ඩුවට එක්වන කිසිවෙකුය තමන් විසින් ඇමති ධුර ලබා නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා විසින් වේලාසනම දන්වා තිබිනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *