ජනාධිපතිගේ පළමු වෙඩි මුරයද??? ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුවේ සහ BOI අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවලට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස ජනාධිපති නියෝග

ජනාධිපතිගේ පළමු වෙඩි මුරයද???
ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුවේ සහ BOI අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවලට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස ජනාධිපති නියෝග

ශ්‍රී ලංකා ‍අයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මේ අතර ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුවේ ද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයන්ට මෙලෙස ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා අයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීම සඳහා මෙවැනි තීරණයක් ගෙන ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.
මෙම බැංකු දෙකම එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ප‍්‍රබල ඇමතිවරයෙකු වන ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *