ජනපති සහ ආණ්ඩුව ලෝකෙට පරකාසේ ගෙදරට මරගාතේ

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ජනාධිපති, කැබිනට් මණ්ඩලය, අගමැති මහා කැපකිරීමක් කරන බව ජනතාවට පෙන්නමින් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට පවා මහජන මුදලින් ඡන්ද කරන්න නිවාස වාහන ලබාදෙනවා. ජනතාව නිරෝධායනයට යවනකොටත් වෙනස්කොට සලකනවා. කන්දකාඩුවලට, මඩකලපුවට යවන්නේ එක කොටසක් සුපිරි හෝටල්වලට යවන්නේ තවත් කොටසක්. මේ අතර රාජගිරිය ආයුර්වේදයේ තට්ටු අටක ගොඩනැගිල්ල වෙන පිරිසකට ලබාදෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. සහන දෙන්නේත් ඇති හැකි, නැති බැරි අය දෙපැත්තට බෙදලා. නිරෝධායනයට යවන්නෙත් සල්ලි තියෙන අයට එක විදිහක්. නැති බැරි කෙනාට තව විදිහකට. ආණ්ඩුව තෝරාගෙන තිබෙන ක්‍රමය නැති බැරි කෙනා මළාට කමක් නැහැ කියන එක බව පැහැදිලියි.හැබැයි කියන්නේ අපි සියල්ල ජනතාව වෙනුවෙන් කරනවා කියලා මොනවද ජනතාව වෙනුවෙන් කලේ කියලා ජනතාව ලගට ගිහින් අහන්න එතකොට උත්තරය ලැබෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *