ජනපති සහ අගමැති දුරයෙන් ඉවත්වන ලෙස පොලිස්පතිට දැනුම් දෙයි

රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විසින් සති දෙකක් ඇතුලත් සිය දුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාට දන්වා ඇති බව රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය සමය පුරා දැඩි විවේචන එල්ල වූ අතර සමාජීය වශයෙන් ද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතින්ද පොලිස්පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් දක්වන්නේ අයහපත් අදහස් පළවීමත් DIG නාලකගේ සිද්ධියත් පොලිස් පතිවරයාගේ ඉවත් කරවීමට හේතු වී ඇති බව දේශපාලන විචාරකයන්ගේ අදහසය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *