ජනපති තීරණයට සහය පළ කර පෙත්සම් 05ක්


ජනපති තීරණයට සහය පළ කර පෙත්සම් 05ක්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට කටයුතු කිරිම නීත්‍යානුකූල බවට සහයෝගය පල කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඊයේ) මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 05 ක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව නීතිඥ ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත, මහාචාර්ය ජී.එල් පිරීස් , උදය ගම්මන්පිල, වාසුදේව නානයක්කාර, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන විසින් මෙම පෙත්සම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *