ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවෙන රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට මා පෙනී සිටිනවා–සුනේත්‍රා සමරකෝන්

ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවෙන රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට මා පෙනී සිටිනවා–සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තරගවදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියයි

වැඩිම රාජ්‍ය සේවකයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේයි. ඔවුන් රටේ පවතින අවදානම් අවස්ථාවලදී කැපවීමෙන් සේවය කරනවා. ඒ බව covid-19 අවදානම පැවති මෙම අවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම පෙනී යන කරුණක්. රට අඳුරු අවස්ථාවකට යන අවස්ථාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරනයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට රාජ්‍යසේවකයා විශාල වශයෙන් දායක වුණා.අපි රාජ්‍ය සේවකයින් ඉහළ හෝ පහළ තනතුරු වශයෙන් නොසලකා සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය සේවාවන් සිදු කිරීමේදී සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි.

ඔහුන්ට දේශපාලකයෝ බලපෑම් කිරීම මා දැඩි ලෙස හෙළා දකිනවා. මම ඒක හරිම අකමැති දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට හිස කෙලින් තියා වැඩ කරන්න ඕනෑ. මම නං ඒගොල්ලන්ගෙ සුභසාධන කටයුතු ද ඇතුළු අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම අවශ්‍ය උපකාර ලබාදීම සිදු කරනවා. මා රාජ්‍ය සේවකයින් අගය කරනවා. රාජ්‍ය සේවකයින් ඔහුගේ ගෙවල්වල මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කරනවා.

ඔහුන් අගය කර දිරිමත් කළ යුතුයි. මම නම් ඒ දේ කරනවා. රාජ්‍ය සේවකයින්ට ජනතාවට සේවා කටයුතු ඉටු කර දෙන්න තිබෙන පහසුකම් සංවර්ධනය කර දිය යුතුයි. මගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මගින්ද රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව සඳහන් වන අතර ඒ වෙනුවෙන් මා ඉදිරිපත් වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *