ජනගහනයෙන් සියයට 20කට කොවිඩ් එන්නතක්

ජනගහනයෙන් සියයට 20කට කොවිඩ් එන්නතක්

මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 20 කට කොවිඩ් සඳහා වන එන්නතක් ලබාදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එකඟතාව පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙම එන්නත ලබාදීම සඳහා වන කරුණු සෙවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විසින් කමිටුවක් ද පත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගය වැළැක්වීම සඳහා මෙරට තුළ ඊට අදාළ එන්නත භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර එම සාකච්ඡාවට එක්වූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිතවරිය අදාළ එන්නත ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාව පළ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *