ඡන්දෙකින් පහසුවෙන්ම එජාපය පන්නන්න පුළුවන්..–කුමාර වෙල්ගම

ඡන්දෙකින් පහසුවෙන්ම එජාපය පන්නන්න පුළුවන්..–කුමාර වෙල්ගම

බහුතරය නැතිව මේ නටන්නේ මොන නාඩගමක්ද.. ඡන්දෙකින් පහසුවෙන්ම එජාපය පන්නන්න පුළුවන්..
ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ කටයුතු නිසා රටම අවුල් තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා නිවැරදි තීන්දුවක් නොගත් නිසා රටත් ජනතාවත් අවසන් යයිද ඔහු කියයි.

කිසිම ගැටළුවක් නැතිව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව මහමැතිවරණයකින් පෙරළා දමන්න තිබුණු බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් නැතිව නටන මේ නාඩගම කුමක්දැයි ප‍්‍රශ්න කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *