ඡන්දය දිනන එක ගැන අපිට කිසිම චකිතයක් නැහැ–අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

ඡන්දය දිනන එක ගැන අපිට කිසිම චකිතයක් නැහැ–අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ජනාධිපතිවරයාට මහ මැතිවරණයක් කැඳවීමට අයිතියක් ඇති බවත් එය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නොවන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැමිණිලි කිරීමට අධිකරණයට යනවා නම් තම පාර්ශ්වයද එහි නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ එම නීතිඥයන් හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවැසුවේය.
හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවෙසේදී ය

පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ආණ්ඩුව අපේ අතට ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ අපි සිදුකළ යුතුයි. ඉදිරි මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය ගැන කිසිම චකිතයක් අපට නැහැ. එම මැතිවරණය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජය ගන්නවා.

වෙන්වෙලා හිටපු කණ්ඩායමක් නැවත එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් පෙරළලා තිබෙනවා. එය හරිද වැරදිද කියලා ජනතාවට තීන්දුවක් ගන්නට අවස්ථාවක් දැන් ලබාදී තිබෙනවා. ජනතාවගේ අයිතිය අධිකරණයකදී අසාධාරණයකට ලක් කරනවා නම් එය සම්පූර්ණයෙන් වැරැදියි. එය ජනතා පරමාධිපත්‍යයට විරුද්ධ වීමක්. මේ තීරණය වැරැදිද නැද්ද කියලා ජනතාව තීන්දු කරයි.

ජාත්‍යන්තරයටත් අපි කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තිබෙනවා කියලයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *