චම්පික රණවක අත්අඩංගුවට ගනී..

චම්පික රණවක අත්අඩංගුවට ගනී..

.
හිටපු ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

2016 වසරේදී සිදුවූ රිය අනතුරක් සම්බන්දයෙන් ඒ මහතා මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මතයි.

නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කරමින් රිය අනතුරක් සිදු කිරීම හා රිය අනතුරක් සිදුකර ඒ වෙනුවට වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් කිරීම යන චෝදනා මත ඔහු මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් රණවක මහතා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *