චන්ද්‍රිකා කට අරියි –නව රජයට සුපුරුදු පරිදි දෝස්මුරයක්-

චන්ද්‍රිකා කට අරියි –නව රජයට සුපුරුදු පරිදි දෝස්මුරයක්-

වත්මන් රජය දේශපාලන පලිගැනීම් ආරම්භ කර ඇතැයි ද ප්‍රථමයෙන්ම හිටපු ජනපතිනිය වශයෙන් තමාගේ කාර්යාලයේ සේවකයින්ට ඉවත්වන ලෙස ආමිකාරයින් එවා දැනුම්දී ඇතැයි ද හිටපු ජනපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බන්ඩාරනායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා .

රජය විසින් බලපත්‍ර ඉවත් කිරීම නිසා වැලි ජාවාරම්කරුවන් පරිසරය විනාශ කරන බවද හිටපු ජනපති පරිසරය ආරක්ෂා කළ බවද දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැලි මුදලාලිලාට අවස්ථාව උදාවී ඇතැයිද වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අත්තනගල්ල රජ මහා විහාරයේ පැවැති ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුරැකීමේ සංවිධානය සංවිධානය කර තිබූ බෝධිපූජා පිංකමකට එක්වෙමින් මාධ්‍යවේදීන් ලැබූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *