චන්ද්‍රිකාගේ 75 වන උපන් දිනය අදයි-මාධ්‍යවේදීන්ගේ කාලය කා දමයි- ඇය නොපැමිණේ

චන්ද්‍රිකාගේ 75 වන උපන් දිනය අදයි-මාධ්‍යවේදීන්ගේ කාලය කා දමයි- ඇය නොපැමිණේ

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ හැත්තෑපස් වන ජන්ම දිනය අදට යෙදී ඇත.

මරණය මරණයට කැපවූ ගවයකු ඒ නිමිත්තෙන් නිදහස් කිරීම අද පෙරවරුවේ හොරගොල්ල සමාධිය අබියසදි සිදු කෙරින.

මරණයට කැප වූ මෙම ගවයා නිදහස් කිරීම නිට්ටඹුව හොරගොල්ල සමාධිය ඉදිරිපිට දී සිදු වුවත් එම අවස්ථාවට හිටපු ජනපතිනිය සහභාගී වී නොමැත. මෙි සඳහා මාධ්‍යවේදීන් ද ආවරණය කටයුතු සඳහා කැඳවා තිබුණත් ඇය නොපැමිණීම පිළිබඳව ඒ සඳහා එක්වූ කීපදෙනා ද කනස්සල්ල පළකර ඇත. හිටපු ජනපතිනිය සහභාගිවන බව ප්‍රකාශ කර මාධ්‍යවේදීන් ද කැඳවා තිබීම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් ද මෙහිදී දෝෂාරෝපණය කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *