ගෝඨාභය කෞතුකාගාරයේ වියදම ගෙවයි

පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේ දී හම්බන්තොට වීරකැටිය ඉදිකළ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය සඳහා ජාතික පහත්බිම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාවෙන් වියදම් කළ මුදල ගෙවා ඇත්තේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව බව දැනගන්නට ඇත.

මෙම කෞතුකාගාරය ඉදි කිරීමට නාවික හමුදාව විසින් වැය කර ඇති ශ්‍රම වියදම හා පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාව වැය කර ඇති මුදල පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ ඇස්තමේන්තුව අනුව මිලියන 90කි. එහෙත් පහත්බිම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාවට ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 33ක් බව කියවේ. එම ඉදිකිරීම් සිදුවන අවධියේ ගණනය කළ ඇස්තමේන්තුව අනුව බවද වාර්තා වේ.

එකල ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 33ක් වුවද ඒ සඳහා කිසිදු ගිවිසුමක් ලියවිල්ලක් අත්සන් කර නැතැයි තහවුරු වී ඇති බව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයේ තොරතුරුවලින් දැනගන්නට ඇත.

අභියාචනාධිකරණයේ තීරණයක් මත ජූනි 25 වන සඳුදා දින පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට පැමිණි නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින් පවසා ඇත්තේ වීරකැටිය රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරයට වැය වූ මුදල් ගෙවා ඇති බවයි.

මෙම කෞතුකාගාරය ඉදි කරන අවධියේ පහත්බිම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාව පාලනය වී ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම් ධූරය දැරූ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ය.

තමන් යටතේ ඇති ආයතනයකින් මුදල් ලබාගෙන තමන් යටතේම තිබෙන නාවික හමුදාවේම සේවය ලබාගෙන තමන්ගේම දෙමව්පියන්ගේ නමින් කෞතුකාගාරයක් ඉදි කිරීම මූල්‍ය අවභාවිතාවක් නොවන්නේද යන ප්‍රශ්නය මෙහිදී පැන නැගී ඇත.

– රාවය –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *