ගොන් ප්‍රශ්න අහන්න එපා // හිටපු ජනපතිගෙන් මාධ්‍යට පිළිතුරු

ඒකාබද්ධයේ කට්ටිය සල්ලි ගත්තද කියලා තවම හෙළිවෙලා නැහැ

 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අලුත් ලේකම් වරයෙක් පත්වෙලා තියෙනවා මම එයාව හදුනනවා , මේදිනවල සියලුම පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය කරගෙන යනවා ඡන්ද ළග නිසයි එහෙම කරන්නේ මට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තනතුරු ලැබිලද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මාව දැනුවත් කරලා නැහැ. බැදුම් කරයෙන් ඒකාබද්ධයේ කට්ටිය සල්ලි ගත්තද කියලා තවම හෙළිවෙලා නැහැ. ඒ ගැන දැන්ම කියන්න අමාරුයි. මම බැදුම් කරයෙන් මුදල් අරගෙන නැහැ ඔය වගේ මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා ගොන් ප්‍රශ්න අහන්න එපා අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්න එපා කියමින් හිටපු ජනාධිපති තුමා මාධ්‍ය වේදීන්ට ප්‍රකාශ කරන ලදී. මේ අදහස් පළකලේ බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති වරයාගේ නිවසේ පවතී ඉෆ්තාල් උත්සවයකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුවය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *