ගුවන් මගීන් පරික්ෂාවට කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත සියලුම පහසුකම් //ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග

ගුවන් මගීන් නව කොරෝනා පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය
අංශ වෙත අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් -ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග

කොරෝනා වසංගතය පිළිබද සංචාරක ක්ෂේ ත්‍රයේ
සියලුම පාර්ශව දැනුම්වත් කෙරේ.

කොරෝනා වසංගතය පිළිබද මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍ර යේ
සියලුම පාර්ශව දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගැනේ. සෞඛ්‍ය
අමාත්‍යංශය සමග එක්ව මේ සදහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන
විට සිදු කරමින් සිටින බව කාර්මික අපනයන, ආයෝජන
ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න
රණතුංග මහතා පවසයි. ඒ අනුව හෝටල් හා ලැගුම්හල්
හිමියන් හා සේවකයන්, සංචාරක මග පෙන්වන්නන්
සංචාරක කුලී රථ රියදුරන්, සංචාරක ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්
දැනුම්වත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.
කොරෝනා අසාදිත චීන කාන්තාව රැදී සිටින බව කියන
හෝටල්, ඇය ගැවසුණු ස්ථාන, ඇය ඇතුළු කණ්ඩායමට මග
පෙන්වු අය පිළිබද සියලු තොරතුරු මේ වන විට සංචාරක
හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට
දැනුම් දී තිබේ.
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදංචි වී ඇති හෝටල්
සංඛ්‍යාව 2000කට ආසන්නය. අධිකාරියේ ලියාපදිංචි නොවු
හෝටල් හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ලැගුම්හල් හා
වෙනත් ආයතන 2000 ක් පමණ රටපුරා ව්‍යාප්ත වී තිබේ.
සංචාරක ක්ෂේත්‍ර ලක්ෂයකට අධික පිරිසක් සෘජු හා වක්‍ර
රැකියා වල නිරතව සිටිති.

මේ අතර කටුනායක ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙන ගුවන්
මගීන් නව කොරෝනා පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය
අංශ වෙත අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස ද
ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා බලධාරීන්ට අද (29) උපදෙස්
දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *