උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන්ට අපේ‍්‍රල් සහ මැයි මස දීමනාව ලැබී නැහැ

2019.08.01 දින බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ට අපේ‍්‍රල්/මැයි මාසවල දීමනාව නොලැබීම සම්බන්ධවයි වහා ක්‍රියාමාරිගයක් ගන්නා මෙන් මුදල්, ආර්ථික හා ප‍්‍රතිපාදන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්  සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමයේ ලේකම්  චන්දන සූරියආරච්චි මහතා ඉල්ලා සිටිති. 2019. 08. 01 සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර යටතේ අභ්‍යාසලාභී පුුහුණුව සඳහා බඳවාගෙන රාජ්‍ය ආයතනවල සේවයේ නියුතු ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් අභ්‍යාසලාභීන්ට අපේ‍්‍රල් සහ මැයි මස දීමනාව මේ දක්වා ලැබී නොමැතිබව වාර්තා වේ.වාර්තා වන අන්දමට සාමාන්‍යයෙන් අදාළ මාසයේ 10 වන දින හෝ ඊට පෙර ඔවුන්ට හිමිවිය යුතු රු. 20,000/-ක දීමනාව හිමිවන බවත් නමුත් මේ දක්වා අපේ‍්‍රල් හා මැයි මස දීමනාව හිමි නොවූ බව අභ්‍යාසලාභී පුහුණු උපාධිධාරීන් සංගමය දැනුවත් කර ඇත. දැනට අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවේ සිටින ඉහත දිනැති අභ්‍යාසලාභීන්ද මේ දක්වා #Covid-19 යටතේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් සිදු කරන අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරීවල පවා නියැලෙමින් රාජකාරී සිදු කරනු ලබයි.මෙම මාස කීපය පුරාම රටපුරා වෙසෙන මුලූ මහත් ජනතාව ආර්ථිකමය වශයෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවලට පත්ව ඇති මොහොතක අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා මාසිකව හිමිවන රු.20,000/-ක දීමනාව නොලැබීම හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇත.මෙම තත්වය දැනට ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තාවන අතර වෙනත් දිස්ත‍්‍රික්කවලද ඒ ආකාරයෙන් දීමනාව හිමිවීමේ ප‍්‍රමාදයක් පවතිනවාද යන්න සොයාබලන ලෙස ඉල්ලමු. දැනට වාර්තාවන ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ 2019 වර්ෂයේ බඳවාගත් සියලූම අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ඔවුන්ට හිමි රු. 20 000/- වන මාසික දීමනාව අපේ‍්‍රල් සහ මැයි මාස සඳහා ලබාදීමට පියවර ගන්නා මෙන් අප සංගමය ඉතා වගකීමෙන් ද කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *