ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ මේ වනි විට ලාවට උණ වැළදෙයි. තාවකාලික නතර කර තිබු සැත්කම් ඇරබේ!

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ මේ වනි විට ලාවට උණ වැළදෙයි.
තාවකාලික නතර කර තිබු සැත්කම් ඇරබේ!

ඉන්ෆලුවෙන්සා වෛරස් උණ රෝගය වැළදිමෙන් වෙනත් පළාත්වලින් එන රෝගින් සංඛ්‍යාවද අඩුවි තියනවා. මෙයට අමතරව, ඉන්ෆලුවෙන්සා වෛරස් උණ රෝගය සියයට හැටකින් පමණ පාලනය වි ඇති අතර පසුගිය සතිය තුල කිසිදු මරණයක් වාර්තා නෑ. රෝහලේ බාහිර රොගි අංශය මගින් ඉන්ෆලුවෙන්සා වෛරස් උණ රෝගින් හදුනා ගැනිම සදහා පරික්ෂණ කළා. නමුත් මේ වනවිට එසේ හදුනා ගන්නා රෝගින්ගේ සංඛ්‍යාව එක් අයෙකු දෙදෙනෙකුට සිමා වෙලා තියෙනවා. යැයිද රෝහල් අධ්‍යක්ෂක ජයම්ති සේනානායක මහතා සදහන් කළේය.

රෝහලේ ළමා රෝග පිළිබද විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, වාට්ටුභාර ,දැඩිසත්කාරක ඒකක හා හදිසි අනතුරු භාර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමග කළ සාකච්ඡාවකදි මෙම කරුණු අනාවරණය වු බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා සදහන් කළේය.

ඉන්ෆලුවෙන්සා උණ රෝගින්ගෙන් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා දැඩි සත්කාරක ඒකකය පසුගිය කාලයේ දි පිරිගොස් තිබු නිසා තාවකාලිකව නතරකොට තිබු හදිසි නොවන ළමා සැත්කම් යලි ආරම්භකොට ඇති බැව් රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය ජයම්පති සේනානායක මහතා පවසයි.

ඉන්ෆලුවෙන්සා වැළදුණු කුඩා දරුවන්ට දැඩිසත්කාරකවල ඉඩ කඩ ලබාදිම සදහා හදිසි නොවන ළමා සැත්කම් තාවකාලිකව නතර කිරිමට සිදුවු බව පවසන රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ වනවිට ළමා දැඩි සත්කාරක ඒකකයේ කිසිදු තදබදයක් නොමැති බවද සදහන් කළේය. දැනට ළමා දැඩි සත්කාරක ඒකකයේ ඉන්ෆලුවෙන්සා වැළදුණු දරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින බව සදහන් කළ රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා එම දරුවන් ද අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන දරුවන් නොවන බවද පැවසිය.

ළමා දැඩිසත්කාරක ඒකකයේ පැවති තදබදය නිසා වාට්ටුවල දි ප්‍රථිකාර කළදරුවන් එහි ඉඩකඩ පවතින නිසා ළමා දැඩිසත්කාරක ඒකකයට ඇතුලත්කොට ප්‍රථිකාර කරණබවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා සදහන් කළේය. මේ වනවිට ඉන්ෆලුවෙන්සා වෛරස් උණ රෝගය සියයට හැටකින් පමණ පාලනය වි ඇති අතර පසුගිය සතිය තුල කිසිදු මරණයක් වාර්තා වි නොමැති බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය ජයම්පති සේනානායක මහතා අප කළ විමසුමක දී සදහන් කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *