ගාල්ලේ 12943 දෙනෙකු පීඩාවට – මරණ 02ක් – නිවාස හානි 889 ක්

ගාල්ලේ 12943 දෙනෙකු පීඩාවට – මරණ 02ක් – නිවාස හානි 889 ක්

පසුගිය දෙදින තුළ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ හදිසි ජල ගැලිම් තතවය හේතුවෙන් මේ වන විට ගිං ගග ආශ්‍රිත ප්‍රෙද්ශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වි ඇත. මෙනිසා ගිං ගග ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති පාලම් රැසක් පවිත්‍ර කිරමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ පසුගියදා (09)වල්වැල්ල පාලම නාවුක හමුදාවේ සහය ඇතිව පවිත්‍ර කරන අයුරු.මේ සඳහා ගාල්ල ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය සම්බන්ධීකරණ දායකත්වය දැක්විය.

අද උදෑසන (10)වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 14 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 200ක පවුල් 3416 ක සාමාජිකයින් 12943 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇත. මේ වන විට මරණ 02ක් වාර්තා වි ඇති අතර පුර්ණ හානි නිවාස 16ක් සහ අර්ධ හානි නිවාස 773ක් වාර්තා වේ. ව්‍යාපාරික ස්ථාන 172ක් මෙන්ම යටිතල පහසුකම් සපයන ආයතන 9ක් හානියට පත්ව ඇත.

ගල්ල කඩවත්සතර කොට්ඨාශයේ ආරක්ෂිත ස්තාන 01 ක් මේ වන විට ස්ථාපිත කොට ඇති අතර එහි පවුල් 05ක් රඳවා ඇත.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතාගේ මෙ‍ෙහය විම යටතේ වියළි ආහාර සහ පිසු ආහාර ලබා දිමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවේ. රුපියල් ලක්ෂ 90ක මුදලක් මේ වන විටත් ආපදා සහසේවා කටයුතු සඳහා මුදාහැර ඇති බව ආපදා කලමණාකරණ ඒකකය පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *