ගලහිටියාවේ හොර වාසනා පත් කත ගාල්ලේ දී අල්ලයි.

ගලහිටියාවේ හොර වාසනා පත් කත ගාල්ලේ දී අල්ලයි.

ව්‍යාජ ලොතරැයියකට දිනුමක් ඇතැයි පවසමින් ලොතරැයි අඵෙවි පත් ගණු දෙනු කරුවන්ට ලබාදෙන මධ්‍යස්ථානයකින් රුපියල් 1000ක් ලබා ගන්නට තැත් කළ කාන්තාවක ගාල්ල මුලස්ථාන පොලිසියේ නිලධාරිහු අත්අඩංගුවට ගත්හ. ඒ 13 වන දින දීය. ලොතරැයියේ අංක සම්බන්ධටෙන් ඇතිවු කැසයක් නිසා පරිගණක තාක්ෂණයෙන් පරික්සා කිරිමේ දී ව්‍යාජ ආකාරයට සැකසු ලොතරැයි පතක් බව ට තහවුරු වීම නිසා මේ ආයතනයේ සේවකයන් මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට දැනුවත් කිරිම අනුව මෙම කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඇය වයස අවුරුදු 21 පමණ වු ගලහිටියාව ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටින කාන්තාවකි. මැය මේ ආකාරයට තවත් වංචා සිදු කර ඇති ද යන්න පිලිබඳව පොලිස් පරික්ෂණ පවත්වයි. ඇය ඊයේ 14 දින ගාල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙක් ගාල්ල මුලස්ථාන පොලිසිය පොලිස් පරික්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *