ගමිපහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැටලු වලට තිත තබනවා. –සුනේත්‍රා සමරකෝන්

ගමිපහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැටලු වලට තිත තබනවා. –සුනේත්‍රා සමරකෝන්

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීම අද මුළු ලොවටම ගැටළුවක් වී හමාරය මෙ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවට ද උදා වෙමින් පවතී.ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ද එය අදාළ වේ. පැවති රජයන් විසින් ජනතාවට පානීය ජලය සපයා ගැනීමට විවිධ ජල යෝජනා ක්‍රම ආරම්භ කර තිබුණි. ඒ අතරින් මෑතකදී අත්තනගලු ඔය ආශ්‍රයෙන් ජල යෝජනා ක්‍රමයක් අත්තනගල්ල කරස්නාගල ප්‍රදේශයේ දී ආරම්භ විය.

මෙම ජල යෝජනා ක්‍රමයෙන් මිරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට ජලය පහසුකම් සැපයෙන්නේ නැත. ඒ සඳහා මා ඔය ආශ්‍රිත කරගෙන ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක වශයෙන් කටයුතු කළ සමයේ සිටම සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මිය යෝජනා කර තිබුණි. නමුත් ප්‍රතිපාදන නොලැබීම නිසා එය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇත.ඇයගේ අරමුණ මෙම ජල යෝජනා ක්‍රමය යළි ආරම්භ කිරීමටයි.

මේ මිරිගම ඇතුළු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට බලපාන ජල ගැටළුව පිළිබඳව මෙවර අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරගවදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියගෙන් විමසූ ප්‍රශ්නයට ලැබුන පිළිතුරයි.

පානීය ජල ප්‍රශ්නය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරාම උග්‍රව බලපාල තිබෙනවා. පසුගිය කාලයේ මා ඔය ආශ්‍රිතව ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇති කිරීමට යෝජනාවක් තිබුණා. නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වුණා. මා ඔය මගින් ජලය ලබාගෙන පිරිසිදු කර බෙදාහැරිමෙි ව්‍යපතියක් සූදානම් කරලා තිබුණා.ඒ අනුව විශාල ප්‍රමාණයකට ජලය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් සූදානම් කර තිබුණා. ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් එම අවස්ථාව අහිමි වුණා. බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතයේදී එම ජල යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කර ප්‍රදේශයේ පවතින ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදීමට.. මේ වගේම ජල ගැටලු පවතින ප්‍රදේශ වලට ගැලපෙන අයුරින් ජල යෝජනා ක්‍රම ලබාදෙන්න මැදිහත්වීමට සූදානම්. ඒ අනුව මගේ අරමුණ නම් නිසා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත්වීමට පිරිසිදු ජලය අවශ්‍ය හෙයින් ඒ වෙනුවෙන් කැප වී කටයුතු කිරිමයි.

අද වැඩිම ජනගහනයක් සිටින දිස්ත්‍රික්කය ලෙස ගම්පහ හඳුනාගත හැකියි. නමුත් ප්‍රමාණවත් පරිදි ජල යෝජනා ක්‍රම නොමැතිවීම නිසා ජනතාව පීඩා විඳිනවා. අද වන විට කරස්නාගල ජල ව්‍යාපෘතිය මගින් බොහෝ පිරිසකට ජලය ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර එම ව්‍යාපෘතිය හරහා ජලය නොලැබෙන ප්‍රදේශ විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. අනෙක් ප්‍රදේශවලට ජලය ලබා දෙන හොඳම විකල්පය තමා මහ ඔය ආශ්‍රිතව ජලය ලබා ගැනීම.. ඒ ආශ්‍රිතව ජලය ලබා ගැනීමට පසුගිය රජය කාලයේ මා ඒ වෙනුවෙන් යෝජනා ගණනාවක් රැගෙන ආවා.ඒවා ඇස්තමේන්තු කලත් ප්‍රතිපාදන ලැබුනේ නැහැ. ඒ සඳහා මා මැදිහත් වන බව යළි කියන්න කැමතියි.

ඒ වගේම ජල පෝෂක ප්‍රදේශ අපි රැක ගත යුතුයි. පස් කැපීමෙන් සිදුවන පරිසර හානි වළක්වා ගැනීම කළ යුතු අතර වැඩි වශයෙන් ශාක රෝපණය ද කළ යුතුයි. එම දේවල් නොකිරීමෙන් අපිට අනාගතයේදී තවත් ජල ප්‍රශ්නය උග්‍ර විය හැකියි.

ඒ නිසාම දරුවන් කුඩා කල සිටම ගසක් වැවීමට හුරු කළ යුතු අතර අපේ උපන්දිනයට ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවලදී ගසක් සිටුවීමට අප සියලු දෙනාම හුරුවිය යුතුයි.පස් කැපීම් ගස් කැපීම වැනි පරිසර හානි සිදුකරන පුද්ගලයින්ට දැඩි දඩුවම් ලබාදීමට ද කටයුතු කළ යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *