ගමිපහ කිඹුල්ගොඩ කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියාට තරුණයින් දෙදෙනෙකු පහර දෙයි–කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියා රෝහලේ

ගමිපහ කිඹුල්ගොඩ කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියාට තරුණයින් දෙදෙනෙකු පහර දෙයි–කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියා රෝහලේ

මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කිඹුල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියාට තරුණයින් දෙදෙනෙකු පහර දෙයි– කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියා රෝහලේ

මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය කිඹුල්ගොඩ ග්‍රාමසේවක කොට්ඨාසය කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරියාට ඔහු රාජකාරි කටයුතු කරමින් සිටි කාර්යාලයට පැමිණි තරුණයින් දෙදෙනෙකු විසින් පහරදී තිබෙනවා. පහරකෑමට ලක්වූ කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරි වරයා මල්වතුහිරිපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනු ලබන අතර අදාළ තරුණයන් දෙදෙනා මල්වතු හිරිපිටිය පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.මෙමදෙදෙනා ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

සිද්ධියට හේතුව වී ඇත්තේ ප්‍රදේශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රදේශවාසීන්ට ලබා නොදී පිටස්තර ප්‍රදේශ වලට තොග වශයෙන් ලබා දෙන බවට ප්‍රදේශවාසීන් ඉදිරිපත් කළ චෝදනාවකට අදාළව එහි හිමිකාරිය කැඳවා ග්‍රාමසේවක හා කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිවරයා අවවාද කිරීමේ සිද්ධියක් මුල්කරගෙනය.අදාළ කාන්තාවගේ පුතුන් දෙදෙනා මෙලෙස පැමිණ මෙම කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිවරයා පහරදී ඇත. එම වෙළඳසැලට ඇදිරි නිතිය පවතින අවස්ථාවේ බලපත්‍ර ලබාදී ඇත්තේ ප්‍රදේශවාසීන්ට සිය අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සැලකිල්ලට ගෙනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *