ගමිපහ කසළ ගැටලුවලට ගෝඨාභය යටතේ විසදුමි දෙනවා–ඩුලිප් විජේසේකර

ගමිපහ කසළ ගැටලුවලට ගෝඨාභය යටතේ විසදුමි දෙනවා–ඩුලිප් විජේසේකර

ගමිපහ කසළ ගැටලුවලට ගෝඨාභය යටතේ විසදුමි දෙනවා–කසල ප්‍රශ්න වල දී ජනතාව හා පරිසරය වෙනුවෙන් මහ පාරෙ නිදාගත් නිහඬ මිනිසා ඩුලිප් විජේසේකර කියයි

ඊළඟට අපි ඇහුවේ ගම්පහ කසළ ගැටලුව පිළිබඳවයි. ගම්පහ කසළ ගැටළුවට විසදුමක් නෑ නේද?

මේක ගම්පහට විතරක් නෙමේ රටටම පොදුවේ බලපාන ප්‍රශ්නයක්. පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමෙන්ම යම් යම් නගර කේන්ද්‍ර කරගෙන, යම් යම් ව්‍යාපෘති කෙරෙනවා. මේක විශාල අර්බුදයක්. හැකි ඉක්මනින් විසඳන්න ඕන පුශ්ණයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජයට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නට හැකි වෙයි කියලා මට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පෙනහළු දෙක විදියට හඳුන්වන කරදියාන සහ මුතුරාජවෙල වගුරු බිම් දෙකම අයිති වෙන්නේ ගම්පහට. මේවා විනාස නොකර, පරිසරයට අවම හානියක් වන පරිදි කසළ බැහැර කිරීම කළ යුතු වෙනවා.

දොම්පෙට කසල ගෙන එනකොට ඔබ විරුද්ධ වුණේ ඇයි?

පැහැදිලිවම මේ කසල බැහැර කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය ගිවිසුම්ගත වෙලා තිබුණේ දොම්පේ ආසනයේ කසල පමණක් ගේන්න. නමුත් වැල්ලම්පිටිය කුණු කන්ද නාය යනකොට, ඉන් බැහැර කළ කසල දාන්න තැනක් නැතුව දොම්පෙට ගේන්න උත්සාහ කළා. ඒවා නොතේරූ කුණු කසළ. මේ අංගනය ඉදි කළේ කොම්පෝස්ට් පෝර හදන්න. නමුත් ඊට විරුද්ධව නොතේරූ කුණු ගේන්න පටන් ගතත නිසා මම ඒකට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වුණා. අපි ළගදිත් ඒක බලන්න ගියා. ඒ ගෙනාව කුණු අවපැහැ ගැහිලා ඕජස් ගලමින් තියෙනවා. කොහොමහරි ඒක වළක්වන්න පුලුවන් උන එක නම් ලොකු දෙයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *